Готовність учителя до роботи над проблемою        Як сказав відомий учений Планк: «Найвищим завданням освіти є не знання і не вміння, а практична діяльність. Але оскільки практичній діяльності передує вміння, необхідними умовами для появи вміння є знання і розуміння».
      Однією з передумов успішного опанування проблемної теми є тестування, анкетування педагогів і вироблення рекомендацій щодо роботи з філолгічно обдарованими учнями.
Під час опитування вчителів практичним психологом виявлені такі результати:


Методика «Тест по визначенню здібностей учителя до роботи з обдарованою дитиною»
94% учителів мають здібності до роботи з обдарованими учнями, але потребують додаткових ресурсів і правильного вибору об’єкта направленості творчого інтересу учнів;
6% учителів мають великі здібності до роботи з обдарованими учнями та здатні підтримувати різні види творчої діяльності учнів.Методика  «Запитання педагогам щодо діагностики обдарованої дитини»
100% учителів відповіли на запитання. Це свідчить про те, що вчителі знають вікові особливості учнів, ознайомлені з системою пошуку та диференціації обдарованих дітей, з рисами творчої особистості, з проблемами обдарованих і здібних учнів. У своїй педагогічній діяльності вчителі використовують психолого-педагогічні методи і прийоми. Але необхідно приділити більше уваги питанню роботи з батьками обдарованих та здібних учнів.
 

Методика «Педагогічна справедливість»
6% учителів не завжди справедливі у процесі навчання і виховання;
53% учителів є прикладом для багатьох  учителів-колег, але їм необхідно вдосконалюватися, щоб бути сучасними;
35% учителів, які ідеально відчувають усі ситуації, у них дуже добре розвинуте почуття справедливості;
6% учителів не відповіли на запитання.


Немає коментарів:

Дописати коментар